چالش ها

آخرین اخبار چالش های پیش رو

مدرسه تابستانه

آخرین اخبار مدرسه تابستانه مهندسی پزشکی

کندو

اخبار رویداد های کندو

 

تماس با ما:

آدرس: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ستاد مرکزی - ساختمان شماره ۴ - دفتر مزکز مهارت های تجهیزات پزشکی

شماره تماس:       مدیریت    ۰۳۱۳۷۹۲۳۱۰۰

                                      کارشناسان   ۰۳۱۳۷۹۲۳۳۰۷

ایمیل:

              medskill.lab@gmail.com