تیم های برنده چالش

 

تیم اول: خدمات نرم افزاری آرشیو تصاویر پزشکی چشم

نرگس انتشاری، ملیکا فرخی،عباس مزروعی، محمد علی عباسی، حسین خالدی

 

تیم دوم : ساخت دستگاه اندازه گیری میزان انحراف ستون فقرات

زهرا سبزواری، مینا فروغی، بهار شمسایی، حدیث مطلق، ریحانه حسین خانی، نگین حسینی، امیرمحمد عادلی، علیرضا اشکبوسی

 

تیم سوم: ارائه خدمات جایابی اتاق تمیز به تولید کنندگان تجهیزات پزشکی

امیرحسین نصیری

 

تیم های فوق با در دست داشتن  فرم های تکمیل شده  ۱ و ۲  در تاریخی که متعاقبا اعلام خواهد شد به مرکز نو آوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه نمایند.

فرم ۱

فرم ۲

تماس با ما:

آدرس: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ستاد مرکزی - ساختمان شماره ۴ - دفتر مزکز مهارت های تجهیزات پزشکی

شماره تماس:       مدیریت    ۰۳۱۳۷۹۲۳۱۰۰

                                      کارشناسان   ۰۳۱۳۷۹۲۳۳۰۷

ایمیل:

              medskill.lab@gmail.com