کارگاه ایمنی الکتریکی در مراکز درمانی

  • س, ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - ۱۱:۰۲

روز پنج شنبه مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ اولین دوره آموزشی ایمنی الکتریکی در مراکز درمانی در مرکز مهارتهای تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی اصفهان برگزار گردید.