شناخت بازار و فرصت های کسب و کار حوزه تجهیزات پزشکی

  • د, ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ - ۰۸:۱۵
  • معرفی بازارهای عرضه و فروش محصولات پزشکی
  • معرفی سازمان ها و ارگان های ذیربط در حوزه تجهیزات پزشکی
  • معرفی وب سایت ها، نشریات و مقاله های مرتبط با تجهیزات پزشکی
  • معرفی نمایشگاه ها و کنگره های عمومی و تخصصی
  • آشنایی با اصول کسب و کار و فرصت ها و مشاغل تجهیزات پزشکی