ایمنی الکتریکی در مراکز درمانی با گرایش اتاق عمل

  • د, ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ - ۰۸:۱۸
  • تعاریف پایه ای برق
  • تعریف برق ایمن
  • استانداردهای موجود در این زمینه
  • انواع کفپوش در مراکز درمانی
  • انواع UPS و مزایا و معایب هر کدام
  • تابلو ایزوله