برنامه های آموزشی

اطلاعات برنامه ها را اينجا ببينيد.

فناورى

شما هم دعوتيد به رويداد كندو!

موزه تجهيزات

از موزه آنلاین ما بازدید کنید.

تماس با ما:

آدرس: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ستاد مرکزی - ساختمان شماره ۴ - دفتر مزکز مهارت های تجهیزات پزشکی

شماره تماس:       مدیریت    ۰۳۱۳۷۹۲۳۱۰۰

                                      کارشناسان   ۰۳۱۳۷۹۲۳۳۰۷

ایمیل:

              medskill.lab@gmail.com